Historische-Tuinen
tuinpagina.net 

| | Bookmark

  Historische Tuinen

 

- Historische tuinen -

- waarbij historische waarde voorop staat in toegepaste teeltmethode en cultuurvormen -

Bij de opzet en inrichting van Historische Tuinen staat de historische waarde voorop en worden de teeltmethode en cultuurvormen uit vroeger tijden opgenomen.
Historische tuinen,
buitenplaatsen en parken werden in vroegere eeuwen, 17e t/m 19e eeuw, aangelegd, vaak bij een kasteel of borg, wat ze heden ten dage voor iedereen toegankelijk maakt als openbare monumenten van ons groene culturele erfgoed.

De doelstelling van Historische tuinen is het in stand houden van vroeger geteelde gewassen en vroegere opstanden, het bewaren van oude teeltwijzen en het verzamelen van bescheiden, voorwerpen en materialen die uit het tuinbouwhistorisch oogpunt van belang zijn.

De kenmerken van elke tuin worden bepaald door de periode, waarin deze oorspronkelijk werd aangelegd bijv. barok of renaissance stijl.
De beplanting bestaat meestal uit stinzenflora, er komen vaak grachten voor, geometrische vakken, kruidentuin, geleide bomen, bijzondere soorten parkbomen in imposante bomenrijen, en je vind er vaak vormsnoei enz.

Historische Tuinen
komen over de hele wereld voor en zijn een bron van geschiedenis en doen je versteld staan van de schoonheid van elke, lang geleden ontwerpen, tuin.

Bezoekt u hier Historische tuinen

Ä
  Overzicht                                                                                    
Visitors today: 2
Visitors till now: 21866
Views today: 2
totaal Views: 24706
All stats
Online since: 25-11-2007
Changed: 26-11-2007
Categories: 1 rubriek
links: no links


pages A-Z


loadtime: 1.792.
Onderdeel van TUINPAGINA NET